HTK’s tilbud

Siste sommer leir 2015

Tennisskolen for barn og ferieleir – se under Tennisskolen – Ansvarlig er Hans Wilhelm Wangensten Øye

( 41522096)

Mail: tennisskolen@holmenkollentk.no

Halloween Cup Gøteborg 2015

Tennis Future for de barna som er aktive i turneringer – Ansvarlig er Pelle Fridell (949 87645)

Mail: pf@wang.no

HTK EM England 2015

Voksen kurs – nye kurs lagt ut på hjemme siden for Vår/sommer 2017 STARTER mandag 8/5 2017 :

Ansvarlig Tennisskolen v/ Hans Wilhelm

Mail: tennisskolen@holmenkollentk.no

Tricia og Nicolette vinner turnering på Bahamas Nov 2015

Britts Damer Formiddagstennis og noen ettermiddag/weekend kurs – Ansvarlig Britt Næss – (913 62755)

Mail: bnaess@hotmail.com

Handlingsplan HTK 2013.2018: