Styret

Formann:
Bjørne Byhring (Styreleder for HTK)
Nestleder/ Økonomi: Jørgen Lindeman
Klubb Utvikling: Bjørn Øiulfstad Hall
Bane/ Anlegg og Hus : Bent Hinze
Spilleutvalg(Junior og Senior): Niclas Ljungblom
Turneringer og Miljø: Jeanine Borg
Handlingsplan HTK 2013.2018: