Styre HTK 2017-18

Styret ved HTK 2017-2018:

Styreleder               Bjørne Byhring

Nestleder                Jørgen Lindeman Økonomi

Styrmedlem            Niclas Ljungblom Spilleutvalg (Junior og Senior)

Styremedlem         Bjørn Øiulfstad Klubbutvikling

Styremedlem         Jeanine Borg Turnering og Miljø

Styremedlem         Bent Hinze Bane/Hall samt ute anlegg

Komiteer:

Formann Hus Komité                       Aase Bach

Formann Bane/Hall og Anlegg     Anders Marstrander

Formann Senior Komité                 Morten Bjerke

Formann Junior Komité                 Lars Thoresen

Formann Turneringskomitee       Annette Linna ( Vara til HTK styre)

Formann Miljø Komité                    Katja Ljungblom

Formann Valg Komité                      Peter Chr . Meyer , (komité medlem Morten Bjerke og Britt                                                                          Næss ). Varamedlem Fredrik Blom).

Formann Kontroll Komité              Helge Bjørhall (komité medlem Erik Sartz-Knudsen)

Formann Ordenskollegiet:             Peter Chr. Meyer (komité medlemmer Britt Næss, Bjørn                                                                              Wold,Tom Chr. Dahl, Bjørne Byhring).

Daglig leder:                                        Inger Bjerke