Æresmedlem Knut Wold er død.

Vårt æresmedlem Knut Wold er død. Knut var en av klubbens bautaer og deltok i styre og stell i HTK gjennom mye av klubbens historie.
Han var drivkraften bak byggingen av vårt nåværende klubbhus og initiativtager til vår første boblehall som ble satt opp i 60´årene.
I ærbødighet takker vi Knut for en ekstraordinær innsats for Holmenkollen Tennisklubb, og lyser fred over hans minne.
Styret og rådet i HTK