HØST DUGNAD PÅ HTK'S BANER

DUGNAD PÅ HTK ANLEGGET SØNDAG D. 7/10 FRA KL 12.00

VI MÅ GJØRE UTENDØRS BANER KLARE FOR VINTEREN
OG SETTER PRIS PÅ AT SÅ MANGE SOM MULIG STILLER TIL DUGNAD SØNDAG D. 7.OKTOBER.
BANE KOMITTEN TRENGER DIN HJELP !!

ALLE SOM KAN MØTES KL 12.00

VINTEREN ER SNART PÅ VEI OG GJØR VI EN GOD JOBB NÅ, SÅ ER BANENE ENNÅ BEDRE TIL VÅREN !!

MANGE HILSENER
HTK BANE KOMITÉ