Medaljer utdelt i 2013

Under Årsfesten 2013 på Holmenkollen Tennis klubb ble følgende hedret for sin innsats over lang tid:

Tom Dahl ble Æresmedlem for lang og tro tjeneste.

Bjørne Byhring mottok HTK’s merke i Sølv

Simen Simensen mottok HTK’s merke i Sølv.