Untitled

Du er invitert til HTK’S ÅRSFEST 2014 MED middag og dans!

Sted:   HTK’s klubbhuS

Dato:  1. FEBRUAR 2014

Tid:             kl.19.00

PRIS:    KR. 500,- PER PERSON

BETALINGEN DEKKER MIDDAG OG DRIKKE TIL MATEN. DRIKKE UTOVER DETTE KAN KJØPES I BAREN (KUN KONTANT)

Påmelding/BETALING TIL KONTONUMMER 1645.06.19837 INNEN 18. JANUAR. BETALING ER PÅMELDING. HUSK NAVN PÅ ALLE PÅMELDTE VED BETALING, ELLER SEND EN E-MAIL TIL KARINGRANT@YAHOO.NO MED NAVN ETTER AT BETALING ER FORETATT.

ANTREKK: JAKKE U/SLIPS