Ansatte

Hans Wilhelm 2

Daglig Leder: Hans Wilhelm Wangensten-Øye 

Mail – hans@holmenkollentk.no eller medlem@holmenkollentk.no

Marin mindre størrelse

Ansvarlig for Tennis Future spillere : Marin Franjicevic – marin@holmenkollentk.no

Trener for Tennis future spillere: Leif Gabrielsen – leif@holmenkollentk.no

Ansvarlig for Tennisskolen: Jonathan Dalnoki – jonathan@holmenkollentk.no

Trener for Tennisskolen: Valerie De Brauwer – valerie@holmenkollentk.no

Trener for Tennisskolen: Thomas Linge

Trener for Britt’s Damer:  bnaess@hotmail.com

Janne

Aktivitets trenere:

Hjelpetrener:

Marie Wilberg

Amalie Grøndalen

Filippa Bjørnstad

Tiril Hansli

Maxi Heibek