Ansatte

  Daglig Leder: Inger Bjerke Mail – Inger@holmenkollentk.no

  Sportslig Ansvarlig og Ansvar for Tennis Future – Pelle Fridell Mail: pelle.fridell@wang.no

 

 

Marin mindre størrelse

Trener for Tennis Future spillere : Marin Franjicevic – Mail: marin@holmenkollentk.no

Noah Hajdu Anderson mindre

Trener for Rekrutter på Tennisskolen: Noah Hajdu Andersson – Mail: Noah@holmenkollentk.no

Hans Wilhelm 2

Ansvarlig for Tennisskolen: Hans Wilhelm Wangensten-Øye – Hans@holmenkollentk.no

 

 Trener på Tennis Skolen: Mathias Baldesjö

 

 

 

 

Trener for Britt’s Damer:  ( Vikar: Nina Sartz-Lunde)

JanneAktivitets trenere:

Emma Doyle

Fanny Hajdu-Andersson

Helene Wilberg

Andrea Holte

Maud Faureng

Felix Borg

Hans Gustav Henriksen

Hjelpetrener:

Elise Odland

Hedvig Henriksen

Liv Johanna Kavli

Moritz Thoresen