Åpning av HTKs utendørs baner samt regler for tinging av baner. Info om oversikt ledige baner

Kjære HTK Medlemmer.

Nå er endelig alle baner klare og vi åpner i morgen lørdag 1. Mai for KUN Medlemmer. Vi takker vår frivillige bane gjeng som har stått på i timevis !!
Vi må dessverre avlyse vår vanlig 1. Mai åpning med flaggheising, hygge turnering og grill. Dette får vi se om vi kan ta igjen senere på året.
Norsk flag
Vi ønsker alle medlemmer velkommen til HTK for spill, det er nå endelig tillatt for egen trening for voksne utendørs også. Husk max 4 på banen. Alle smitteverns regler må overholdes! Bruk Antibac på banen og ved Antibac stasjoner på terrassen og innenfor døren til klubbhuset ! Hold avstand !
Oversikt over tilgjengelige tider for baner er vedlagt her – en link inn til hjemmesiden, da dette dokument kan endre seg fra dag til dag- ref regn mm.
www.holmenkollentk.no   (synes som blå knap til høyre)
(Vi anbefaler å lagre denne linken som favoritt i din nettleser)
Tinge tavlen kommer opp igjen i år – se følgende regler :
  1. Klokken skal stilles på det tidspunktet dere går på banen slik at alle lett kan se når dere begynte å spille. Klokken som henger på gjerdet på bane 3 (mot klubbhuset) skal stilles på det tidspunktet dere går på banen slik at alle lett kan se når dere begynte å spilleTeksten i uthevet kursiv går ut i mail til medlemmene, den andre slås opp på tavlen.
  2. Single gir rett til 45 minutters spill og double 1 time inkludert stell av baner.
  3. Si fra til de som spiller på respektiv bane at du venter/tinger, ballrør utgår.
  4. Bane 1, 2, 3 og 4 er senior baner, 5, 6 og 7 er junior baner. Spiller man med en junior er man definert som junior.
  5. Seniorer kan begynne spill på junior bane og vice versa dersom den står tom, man spiller da tiden ut. Seniorer kan imidlertid ikke tinge på junior baner og juniorer kan ikke tinge på senior baner.
  6. Man kan bruke sin spillerett til privattime med HTK trener på banene, men man følger da de ovenforstående reglene med hensyn til spilletid og venting på ledig bane.
  7. Spiller man med en gjest har man ikke tingerett men kan begynne spill på ledig bane og spille tiden ut.

BANE REGLEMENT:

*Tennissko skal benyttes

* Baner skal ikke brukes dersom de er våte, glatte e.l. (Baner som er blanke på overflaten er våte)

* Bane og linjer kostes, Det vannes ved behov – Viktig før og etter bruk!

* Søppel og snus skal kastes i søppelbøtte som står på baner og rundt terrassen

* Utstyr på baner skal settes på plass (heng opp koster på krok)

* Bruk Anti-Bac før og etter spill og viktig å bruke Anti-Bac Wipes før og etter bruk av koster, dette står på alle baner og ved klubbhuset.

* Passivt medlemskap gis ingen rett til spilling.

*Høylytt banning, racket kasting osv. Tolereres ikke. Ved gjentatt brudd på   dette punkt kan styret utvise vedkommende fra anlegget.

*Det henstilles til medlemmene også å benytte overdel selv ved spill i varmen.

*Det henstilles til medlemmene at det de tar med seg inn på banen, også tas med ut igjen.