Arrangement/Turnerings komitéen

Ansvar for turneringer og arrangementer:

Formann: Gry Ryssdal

Komité medlemmer:  Stine Odland – Nina Sartz-Lunde