Årsmøte ved HTK onsdag 14. mars 2012 kl. 1900

Møteprogram og agenda:

1. Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra komiteer
6. Regnskap 2011
7. Kontingent og innmeldingsavgift for 2013
8. Status Storebrand tomten
9. Status ”Nye HTK” på Midtstuen (Bautatomten)
10. Status Riksanlegget. Riksanleggets regnskap for 2011.
11. Forslag
12. Budsjett 2012
13. Eventuelt
14. Valg

Årsmøtet vil bli holdt i klubbhuset på HTK Bjørnveien 74, 0773   Oslo

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn 29. februar 2012. Forslag kan sendes pr. post eller til: medlem@holmenkollen.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet i klubblokalene til HTK.
Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber Daglig leder om tilbakemelding slik at dette kan rettes opp umiddelbart.

Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo april.

Vi minner om at Årsmøtet er HTK`s øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret