AD22C0QCAOE5NW5CA3GPQT8CA7PB5DRCA7IUR9GCAAUOTXCCAM7PNTSCAN82F9UCAYNGT3LCA89WS84CAB0GUKRCA6VH9WACAJP39RTCAHOOJBRCAFO7CFFCAEXIK2PCAXX634BCA9H6R4P

Innkalling til HTKs Generalforsamling Ons 13/3 kl 18.00

Innkalling til Generalforsamling på HTK onsdag 13. Mars 2019 KL. 18.00 i Klubbhuset:

Se Årsrapport her: 

Årsrapport HTK for 2018

Se vedlegg Handlingsplan og Sportsligplan her:

Handlingsplan HTK 2019-2024

Sportslig handlingsplan 2019-22 5.3.19

Se Protokoll her:

Signert Årsmøte protokoll for GF 13.3. 2019

Møteprogram og agenda:

1.Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2018
7. Status HTK Hall på Midtstuen (Bautatomten)
8. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2018.
9. Handlings plan/ Sportslig plan 2019-2022
10.Håndtering av innkommende forslag
11. Fastsettelse av årskontingent 2020
12. Budsjett 2019
13. Valg

Årsmøtet vil bli holdt i klubbhuset på HTK –  Bjørnveien 74, 0773 Oslo. Kl 18.00

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn onsdag 27.Feb 2019.   Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no eller ny mail adr. Adm.= inger@holmenkollentk.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1.uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK og på vår hjemmeside.

Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding asap., slik at dette kan rettes opp umiddelbart.

Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo april 2019.

Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.

Velkommen til årsmøte

Inger Bjerke, Oslo 11.2. 2019

Holmenkollen Tennis Klubb  – 22-13 60 00

Tennis leir uke 26 2018

Oversiktlig Plan fra NTF over alle nivåer i tennis fra mosjonist til turneringsspiller i alle aldre:

SLU – Spillerens Langsiktige Utviklingsplan

– Lansering av et helhetlig verktøy for utvikling av tennisspillere fra NTF –

Se link til SLU her: https://spillerguiden.no/

NTF har nå samlet alle sine programmer for utvikling av tennisspillere i et verktøy. Målgruppen for dette arbeidet er spillere, trenere, foreldre og klubber.

Verktøyet skal gi mulighet for å følge alle utviklingstrinn fra oppstart på tennis skolen til en livslang glede av tennis.

Innholdet skal være lett tilgjengelig for de ulike målgrupper, og det skal kunne brukes som en veiledning for alle faser og nivåer innen tennis.

Verktøyet skal gi en veiledning i hva som forventes av mestring på de ulike nivåer, basert på alder. Dette skal gi svar på hvor man befinner seg, og hva som skal til for å ta neste steg i karrieren. Den beskriver

hvilke oppgaver som må utføres, for spillere, foreldre og trenere.

Hvilken rolle de ulike målgrupper skal ha, og hvordan man får hjelp til å gjennomføre rollen best mulig.

Videre er det en lettfattet oversikt over progresjon i ulike grupper av medlemmer, som klubbene kan relatere seg til, i sitt arbeide med å sikre at flere spiller tennis lengre.

Verktøyet vil være en viktig del av et styres arbeide med å sikre et godt og bredt tilbud til spillere på ulike nivåer. Sikre at man har riktige trener ressurser, riktig forventningsnivå fra spillere og foreldre, samt at man har en modell som videreføres uavhengig av klubbens styresammensetning.

Modellen baserer seg på internasjonalt anerkjente modeller, men NTF har satt dette sammen til en helhet, som gjøre at dette nå fremstår som en komplett guide til en spillers livslange glede av sporten.

Se link til SLU her: https://spillerguiden.no/

Les evt mer på NTFs hjemmeside : http://www.tennis.no

Alle med diplom 02 merged-X3 50pros

Denne gjengen har mottatt NTFs Hederstegn i sølv og gull:

HTK er stolte av at denne gjengen som har bidratt med så mye over så mange år som nå har mottatt Norges Tennis Forbunds Hederstegn i sølv !
Britt Næss- Morten Wold og Tom Dahl !
Britt fikk hederstegn i sølv for sin enorme bidrag gjennom mer end 50år til å gjøre HTK til en sosial arena for alle nivåer og aldre og ikke minst skapt våre
«Britts Damer» som er en av grunnsteinene i HTKs bredde trening med 75 damer i alle aldre.
Morten og Tom har begge bidratt i frivilligheten i over 50 år. Morten har lagt ned utalllige dugnads timer på våre baner samt anlegg, for ikke å forglemme at han har vært med på å sette opp HTKs bobler ( var tidligere 2) i flere år sammen med resten av dugnads gjengen. Han har vært her tidlig og sent for å ha banene i tipp topp stand til turneringer.
Tom har også vært frivillig og aktiv i over 50 år, sittet i styre og komiteer og med en utrettelig innsats for at HTK fremstår med flotte gressområder( både her og på Storebrand) og baner som er i perfekt stand. Han har inspirert alle i dugnadsgjengen til å ta vare på hele anlegget og at det fremstår som det gjør idag på tross av sine 82 år. Tusen takk !!!!
Morten Bjerke mottok NTFs hæderstegn i Gull for sin innsats i nærmere 40 år – ikke bare for diverse arbeide i styre / komiteer og dugnader på HTK, men også for hans innsats for norsk tennis i forhold til Veteran/ GP turneringen på Gausdal i over 30 år. Starten på Future turneringer i Norge sammen med NTF og Tony, samt hans ihærdige jobb for i redde OTA anlegget fra å bli solgt til turnforeningen.

AD22C0QCAOE5NW5CA3GPQT8CA7PB5DRCA7IUR9GCAAUOTXCCAM7PNTSCAN82F9UCAYNGT3LCA89WS84CAB0GUKRCA6VH9WACAJP39RTCAHOOJBRCAFO7CFFCAEXIK2PCAXX634BCA9H6R4P

Innkaldelse se HTKs Årsmøte Onsdag 14.3 2018

Innkalling General forsamling HTK Onsdag 14. Mars 2018 kl. 18.00

 Årsrapport for 2017:

Klikk her: Se vedlagt Årsrapport for 2017:

 

Møteprogram og agenda: Se vedlagt informasjons brev fra Bjørne Byhring og styret. klikk nedenstående

HTK GF vedlegg til innkalling informasjon skriv

1.Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2017
7. Status HTK Hall på Midtstuen (Bautatomten)

7a. Status Hallprosjektet

7b. Forslag til tilføyelser/justeringer i klubbens lover på grunn av Oslo kommunes krav for å stille kommunal garanti for         spillemidler som klubben vil motta fra Kulturdepartementet i   forbindelse med realisering av anlegget på Bautatomten

8. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2017.

9. Handlingsplan info

10.Budsjett 2018
11. Eventuelt
12. Valg

Årsmøtet vil bli holdt i klubbhuset på HTK –  Bjørnveien 74, 0773 Oslo. Kl 18.00

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn onsdag 28.Feb 2018.

Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1.uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK. Samt på vår hjemme side.

Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding, slik at dette kan rettes opp umiddelbart. Send vennligst mail.

Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo april 2018.

Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.

Velkommen til årsmøte

Inger Bjerke, Oslo 9.2 2018

Holmenkollen Tennis Klubb  – medlem@holmenkollentk.no    22-13 60 00

Tennis leir uke 32

Se Event kalender August samt diverse Ekstra info vedr kurs mm.

Se Event Kalender for August her:

Event kalender HTK August 2017

Denne uken er siste uke for Tennis leir som foregår mellom 09.00 og 15.00 hver dag tom. fredag.

Etter kl 15.00 er det god kapasitet på baner samt i lunchen mellom kl 11 og 12 i denne uken !!

VIKTIG: På torsdag+fredag og lørdag vil 2 til 3 baner lånes ut til NM Veteran, da det er et stort arrangement med mange deltakere i år, så Frognerparkens baner er desverre ikke nok. De har bane 2+4+6 disse dagene ( bruker kanskje ikke alle) fra kl 08.30 til kvelden – se på tournament software under kamper på dato, så vil du finne ut hvilke baner er benyttet. Link til Tournament software – se blå knapp til høyre på siden.

Våre vanlig kurs for tennisskole,Tennis Future og voksen kurs starter mandag 21/8 ( samme tider som før ferien)   Denne uken vil Tennis Future spillere være her og ikke i Frognerparken dvs frem til kl 18/19 er det litt mindre banekapasitet end det som står i kalenderen.

Mer info om Tennis skole kurs – ta kontakt ved å sende mail til tennisskolen@holmenkollentk.no . Bemerk at vi ikke klarer å ta alle telefoner i denne planlegnings perioden !

 

Close up view of tennis racket and balls on the clay tennis court

Her er Event kalender Mai og Juni 2017 – samt Div info om weekenden før 1. mai

Info Alle medlemmer:

I dag fredag og lørdag vil Badstuen på HTK være stengt. Hele kjellerne skal rengjøres i dag fra kl 16.00 og frem til 22.00

I morgen lørdag vil hele kjeller området være stengt da gulvene renses og bones !

 For de som er bane/anleggs komite –  er kjøkken tilgjengelig begge dager.   Toalettene nede er stengt i hele morgen, frem til gulvene er tørre søndag morgen.

 HTK utendørs åpner 1. Mai med turnering og grill, som dere har fått info om. Påmelding gikk ut i dag.

Følg med på Event kalender på HTk’s hjemmeside eller les mailen du har fått tidligere – da vet du hva som skjer og ca. bane kapasitet på hver enkelt dag. Den er ogsåVedlagt her !

 Tirsdag 2. mai starter alle tennis skole kurs for barn og voksen kurs starter mandag 8.5 for de som er påmeldt ( info til dere er på vei).

Kiosken er åpen kl 14.30 – 20.30 fra tirsdag 2. Mai  ( mandag til fredag kun til kl 17) – fint at de som har fått tildelt kiosk vakter ( mail sendt forrige uke ) stiller opp kl 17.50 til sin vakt !!

Event-kalender-HTK-MAI 2017

Event-kalender-HTK-JUNI 2017

 

Dugnads gjengen TF

Nå nærmer det seg utendørs sesongen. Husk 1. Mai åpning kl 12.00 med påfølgende Hygge double og grill !

Vi er heldige her på HTK som fortsatt holder liv i dugnadsånden – Jeg takker for at så mange, både voksne og våre junior spillere, har gjort en meget stor innsats for å få våre 7 grusbaner istand. Vi gleder oss alle til utendørs sesongen og venter nå bare på litt varmere vær. Takk til en fantastisk Bane/Anleggs komite som organiserer !
Her er ungdoms gjengen igang – takk for flott innsats igår, det ble ordnet baner og benker og utendørs møbler ble vasket og mye mer !! Heia HTK ! Her er noen bilder av gjengen !

Mer info om utendørs sesongen kommer senere til alle medlemmer pr. mail !

Følg oss også på Facebook!!

 

Jørgen og gutta tar banene jentene stamper linjerIMG-20170419-WA0003 IMG-20170404-WA0002 Gutta med valsen Gutta er igang

tennis-ball-racket-16093106

Nyheter vedr HTKs Hjemmeside:

Nå er det mulig å påmelde barn på Red, Orange, Green og Yellow tour via hjemme siden . 

SE UNDER TURNERINGER / FANE ØVERST.

Øvrige turneringer finnes under Blå fane for Tournament software eller under viktige turneringer.

PÅMELDING FOR UTENDØRS KURS PÅ TENNIS SKOLEN, SAMT VOKSEN KURS FINNES UNDER HTK TILBUD – (SE FANE ØVERST).