Endring av medlemskap

Ønsker du å endre ditt medlemskap eller ikke lenger å være medlem av HTK?

I HTK må slike endringer gjøres skriftlig. Fyll ut skjemaet nedenfor

Gjør du endringene på vegne av barnet ditt, skriv barnets navn.

Navn:

E-post:

Telefon:

Type medlemskap:
 Heldag senior - kr 2.900 Heldag senior 67 år - kr 1.900 Senior Formiddag til kl 14.00 - kr 1.900 Heldag junior (0-18 år) - kr. 1.100 Heldag ungdom (19-25 år)/student - kr 1.100 Familie - 500,-* HTK-venn - kr 500 Livsvarig - 10 x gjeldende seniorkontingent Ansatt/styre/komitéledere - kr 500 Melde ut av HTK

*Familie = Dersom begge foresatte har heldag senior medlemskap (2xSR= 5.800,- kr) betaler barn under 18 år i samme familie kr. 500,- i årskontingent.

captcha

HUSK:

For klubben gjelder kun skriftlig inn- og utmelding.

Ihht. NIF medlemsreglement gjelder kun skriftlig inn- og utmelding for klubben.

Utmelding etter at inneværende års termin er påbegynt, gjelder kun fra påfølgende år. Meld deg ut før 31/12 om det skal gjelde påfølgende år !!