Endring av medlemskap

Ønsker du å endre ditt medlemskap eller ikke lenger å være medlem av HTK?

I HTK må slike endringer gjøres skriftlig. Fyll ut skjemaet nedenfor

Gjør du endringene på vegne av barnet ditt, skriv barnets navn.

  Navn:

  E-post:

  Telefon:

  Type medlemskap:
  Heldag senior - kr 3.625Heldag senior 67 år - kr 2.375Senior Formiddag til kl 14.00 - kr 2.375Heldag junior under 19 år - kr. 1.375Heldag ungdom (19-25 år)/student - kr 1.375Familie - 625,-*HTK-venn - kr 625Livsvarig - 10 x gjeldende seniorkontingentAnsatt/styre/komitéledere - kr 625Melde ut av HTK

  *Familie = Dersom begge foresatte har heldag senior medlemskap (2xSR= 7.250,- kr) betaler barn under 18 år i samme familie kr. 625,- i årskontingent.

  captcha

  HUSK:

  For klubben gjelder kun skriftlig inn- og utmelding.

  Ihht. NIF medlemsreglement gjelder kun skriftlig inn- og utmelding for klubben.

  Utmelding etter at inneværende års termin er påbegynt, gjelder kun fra påfølgende år. Meld deg ut før 31/12 om det skal gjelde påfølgende år !!