Generalforsamling på HTK 16. Mars 2016 kl 19.00

Innkalling til Generalforsamling på HTK Onsdag 16. Mars 2016 KL. 19.00:

Møteprogram og agenda:
1. Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2015
9. Status HTK Hall på Midtstuen (Bautatomten)
10. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2015.
11. Forslag
12. Budsjett 2016
13. Eventuelt
14. Valg
Årsmøtet vil bli holdt i klubbhuset på HTK Bjørnveien 74, 0773 Oslo
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn Ons.2/3 2016.
Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no.
Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK.
Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding, slik at dette kan rettes opp umiddelbart. Send vennligst mail.
Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo april 2016.
Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.
Velkommen til årsmøte
Oslo 27/1 2016
Styret i HTK