Generalforsamling på HTK er Ons 15.Mars 2017 kl 18.00

Innkalling til Generalforsamling på HTK Onsdag 15. Mars 2017 KL. 18.00:

LINK TIL ÅRSRAPPORT HTK 2016:

HTK Årsrapport for 2016 PDF
Møteprogram og agenda:
1. Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2016
9. Status HTK Hall på Midtstuen (Bautatomten)
10. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2016.
11. Forslag innkommet – må sendes til medlem@holmenkollentk.no før 13.2.2017
12. Budsjett 2017
13. Eventuelt
14. Valg
Årsmøtet vil bli holdt i klubbhuset på HTK – Bjørnveien 74, 0773 Oslo.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn Ons.1/3 2017.
Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no.
Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK. Samt på vår hjemme side.
Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding, slik at dette kan rettes opp umiddelbart. Send vennligst mail.
Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo april 2017.
Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.
Velkommen til årsmøte !
Oslo 18/1 2017

På vegne av HTKs styre,
Inger Bjerke
Holmenkollen Tennis Klubb – medlem@holmenkollentk.no 22-13 60 00