HTK BOBLEN ER NÅ ÅPEN FOR BRUK, DOG LITT VÅTT PÅ BANEN

Baner i HTK boble er nå åpne !!

Da er brenner reparert og varmen har stått på siden i går kl 21.00 . Det er vått på banen i visse områder hvor kondens har dryppet.

Vær forsiktig ved spill – det kan være glatt !!!

Godt Nyttår til alle !!