HTK Sportslig Plan 2016-2018

Oppdatert per: 1. januar 2016

SPORTSLIG PLAN FOR JUNIORTENNIS PÅ HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB 2016-2018

HTK har som mål å ha spillere i Norgeseliten og har derfor tilrettelagt treningstilbud for de av våre juniorer som ønsker å bruke mye tid og ressurser på å bli blant landets beste. Holmenkollen tennisklubb ønsker å gi sine medlemmer et bredt og sosialt tilbud, slik at de kan ha glede av tennis lengst mulig.
HTK sine kjerneverdier – uavhengig av nivå eller alder.
• HTK mener at antall spillere på banen er tilpasset den enkeltes ambisjonsnivå.
• Ingen blir gode alene, men sammen kan vi motivere og inspirerer hverandre til fremgang.
• Alle som trener i klubben skal føle en tilhørlighet til sin treningsgruppe
• Alle skal bli sett av våre trenere, uansett ambisjonsnivå.
• HTK jobber aktivt for å stimulere til en sammensveiset gjeng. Dette gjøres gjennom turer og turneringer.
HTK har valgt å dele sitt tilbud til juniortennisen i følgende faser:

TENNISSKOLEN 5-18 år
Per 2016 spiller rundt 180 barn i tennisskolen. Tennisskolen spiller etter Play & Stay metoden som er utarbeidet av det internasjonale tennisforbundet ITF.
I Play & Stay benyttes det tre ulike type baller; rød, oransje og grønn. Som nybegynner starter man med røde baller. Disse er større, går saktere og er med på å gjøre det enklere å treffe og slå ballen. Da blir det enklere å lære teknikk og man mestrer og utvikler seg raskere. Dette igjen er med på å fremme motivasjon hos de yngre spillerne.
Banestørrelsen er mindre og rackertstørrelsen bør tilpasses alder.
Nivåene er delt inn for å kvalitetssikre tennisskolen. Det er ulike ferdigheter som vektlegges før man går videre til nytt nivå. Tennisskolen skal sørge for at barna blir ivaretatt og utfordret på de ulike nivåene, samt å sikre en naturlig progresjon og videre utvikling.
HTK er en del av Team Tennisskolen, et samarbeidsporosjekt mellom de klubbene som følger kvalitetskriterier satt opp av Norges Tennisforbund. Team Tennisskolen arrangerer turneringer for rødt, oransje og grønt nivå en gang i måneden. Turneringene holdes av og på forskjellige klubber på Østlandet. Målet med disse turneringene er lek og gøy, og å ufarliggjøre konkurransespill.
For mer informasjon om Play+Stay og Team Tennisskolen se her: http://www.tennis.no/tennisskolen

REKRUTT 7-10 år
Rekrutt er for spillere som er ivrige og ønsker å trene 3-6 timer per uke. Her ser vi etter spillere som selv ønsker å bruke mer tid på sin tennis. Spillerne i denne gruppen rekrutteres fra tennisskolen etter interesse og motivasjon. Treningen er basert på enkle prinsipper om mestring og fremgang. I tillegg fokuseres det på tekniske ferdigheter.
Fokus i disse gruppene er raskt og effektivt fotarbeid, koordinert rotasjon og bruk av begge armer, riktig svinglengder på grunnslag med toppspinn, holde ballen i spill (inkl crosscourt) serv med god balanse i en sammenhengende bevegelse med høyt treffpunkt, samt å spille korte single og doublekamper.
Hovedtrener skal sørge for videre utvikling og at de som er ivrige kommer seg videre over i Rekrutt gruppen. HTK forventer at spilleren deltar i hele trenings- og turneringsplanen satt opp av HTK med mindre noe annet er avtalt med trener.

REKRUTT TENNIS FUTURE 10-12 år
10-12 år er en gunstig læringsalder som er preget av høy motivasjon og treningsiver. Det er også en god alder for utvikling og læring av koordinerte teknikker på stor bane. Alderen refereres ofte til som «den motoriske gullalderen». Treningen her er mer teknisk orientert og målet er å innarbeide en teknikk som danner grunnlaget for videre satsning. Mestring er viktig, da det er med på å holde barna motivert til å fortsette med tennis. Treningen vil inneholde mange viktige basiselementer. Disse skal danne grunnlaget for utvikling gjennom hele HTK sitt spillerutviklingsprogram. HTK ønsker å tilby de beste ressurser innenfor analyse, skadeforebygging og fysisk styrke. HTK forventer at spilleren deltar i hele trenings- og turneringsplanen satt opp av HTK med mindre noe annet er avtalt med trener.

TENNIS FUTURE 13-19 år
Tennis Future er en satsningsgruppe for spillere som ønsker å spille i norgeseliten. Spillere i denne gruppen ønsker å bruke tid og ressurser på å bli god.
Det er trenerteamet i HTK som tar ut spillere til denne gruppen etter grundige vurderinger og de følger etablerte retningslinjer. HTK forventer at spilleren deltar i hele trenings- og turneringsplanen satt opp av HTK med mindre noe annet er avtalt med trener. Dette vil være både nasjonale turneringer samt internasjonale (TE & ITF)
For denne gruppen vil HTK kunne tilby de beste ressurser innenfor teknisk videoanalyse, skadeforebygging, fysisk utvikling, instruksjon med ledende trenere i Norge og i utlandet.
HTK vil arrangere reiser til utvalgte turneringer, og trenerne vil sammen med foreldre og spillere legge en felles målsetting for den enkelte utøver.
Tennis Future får tilbud om tre-fem tennistreninger i uken i tillegg til et fysisk program. Det er tett oppfølging av ledende trenere, og matching med andre spillere på høyt nivå både fra HTK og samarbeidsklubber.
Utover dette forventer HTK av Future spillerne:
• Tar ansvar for egentrening, både tennis og fysisk trening
• Fungerer som rollemodell, gå foran med et godt eksempel for andre juniorer
• Deltar på lagkamper hvor man representerer HTK

Treklubbssamarbeid
HEMING, HTK og NORDSTRAND har en spisset elitesatsning på sin felles eide Oslo Tennisarena (OTA). Satsningen retter seg til spillere som er ranket topp 15 i Norge. HTK har 10-15 spillere med i dette prosjektet og treningen foregår i mindre grupper med stor intensitet og kvalitet.