AD22C0QCAOE5NW5CA3GPQT8CA7PB5DRCA7IUR9GCAAUOTXCCAM7PNTSCAN82F9UCAYNGT3LCA89WS84CAB0GUKRCA6VH9WACAJP39RTCAHOOJBRCAFO7CFFCAEXIK2PCAXX634BCA9H6R4P

HTK utsetter Årsmøte!

HTK utsetter kommende Årsmøte , som skulle avholdes neste onsdag 18/3 kl 18.oo !
NIF godkjente vår søknad i går og har senere gitt tillatelse til at årsmøter i idretten kan utsettes, men må holdes før 15.Juni 2020.

Alle medlemmer vil få beskjed om ny dato, som blir etter 30 .Mars, Når vi får oversikt over situasjonen i forhold til karantene for all aktivitet i idretten.