HTK’s ønske om nytt anlegg – Forbedret forslag

HTK har gått tilbake til tegnebordet og har gjort store forandringer vedr HTK nytt anlegg på Bauta tomten, Midtstuen – nye tegninger pr. 2017:

  • Fotavtrykket på området er redusert med ca. 40%
  • Bekken legges ikke i rør. Bro over parkeringsplass.
  • Flere parkeringsplasser (offentlig tilgjengelig)
  • God passasje for busser til av/på stigning ved Holmenkollen arrangementer, som VM, OL  etc
  • Naboene blir mer skjermet fordi det blir mindre hugst av trær og vegetasjon.

Tennisanlegget får nå 6 baner inne og 6 baner ute. Disse banene er plassert på taket av innendørsanlegget, noe som gjør at vi må grave dypere, men anlegget blir kompakt og helt unikt. Byggematerialer er tre, steinmur og glass. Høyden vil bli lavere og bygget vil ligge flott i terrenget.  Dette blir en tennis juvel for hele Oslo, og som blir mer ‘spiselig’ for de som var kritiske til prosjektet.  Vi takker politikerne i Byrådet og Bystyret  for at vi har fått muligheten til å bygge dette anlegget til glede for store og små !

Trykk på linken nedenstående og se et utsnitt av diverse deler av anlegget:

A10.11 Perspektiver
1 Oversiktsbilde
Utendørs
Uten tak