HTK’s tilbud

Siste sommer leir 2015

Tennisskolen for barn og ferieleir – se under HTK tilbud og under Tennisskolen – Ansvarlig er Hans Wilhelm Wangensten- Øye og Noah Hajdu Andersson.

Hans Wilhelm: tlf. 415 22096

Mail: Hans@holmenkollentk.no

Halloween Cup Gøteborg 2015

Tennis Future for de barna som er aktive i turneringer – Ansvarlig er Pelle Fridell (949 87645) Se info under HTK tilbud

Mail: Pelle.fridell@wang.no

HTK EM England 2015

Voksen kurs – Info om kurs se under HTK tilbud :

Ansvarlig Tennisskolen v/ Noah Hajdu Andersson ( 922 28421)

Mail: Hans@holmenkollentk.no og Noah@holmenkollentk.no

Tricia og Nicolette vinner turnering på Bahamas Nov 2015

Britts Damer Formiddagstennis og noen ettermiddag/weekend kurs – Ansvarlig Britt Næss – (913 62755)

Mail: bnaess@hotmail.com