HTK Tennis Future

HTK Sportslig Plan 2019-2022

Tennis Future er HTK’s elitegruppe for junior konkurranse spillere. Gruppen består av ca. 45 spillere fra 10-18 år.

Trening innendørs foregår på OTA. Utendørs vil noen av treningene være i Frognerparken.

U10: Rekrutter som trener min. 4.5t pr. uke

U12: Trener minst 6t. pr. ukr + 1t. fys

U14: Trener minst 8t. pr. uke + 2t. fys

U16: Trener minst 12t. + 3-5t. fys

Alle i Tennis Future forplikter seg til å spille turneringer og samtidig representere HTK på verdig vis. Det er flere Norgesmestre i gruppen allerede, og HTK tar sikte på alltid å ha de beste trenere og gode forhold for trening både ute og innendørs. Spillerne i Tennis Future får god veiledning i  ‘fair play’ samtidig som vi legger vekt på mental trening for spillerne.

Dersom du ønsker en fremtid i Tennis, enten som spiller eller som trener, så gir HTK deg en god plattform. Du har også gode muligheter til å oppnå stipend ved universiteter i USA med HTK Tennis Future som tennis bakgrunn.

Trenere er:

Pelle Fridell, Marin Franjicevic, Erik Thorelli og Stefan Simonsson

Fys trener :Lise Solie

Hvert år drar Tennis Future på tenniscamp og grusoppkjøring. De siste årene har vi vært i Kroatia og Sverige.

Ta kontakt:

Pelle Fridell: pelle.fridell@wang.no

Marin Franjicevic:  marin@holmenkollentk.no