HTK Tennisskole høsten/vinteren 2020

Vi har nå åpnet for påmelding til innendørssesongen, de som går på kurs i dag må huske å melde seg på innen fristen for å beholde plassen sin, de som står på venteliste blir kontaktet i august og nye spillere bes fylle ut skjemaet nedenfor, så kommer dere suksessivt på venteliste.

Nye tider for innendørssesongen gjelder fra mandag 31. august.

Alle som ønsker å fortsette og alle nye som ønsker å begynne, MÅ fylle ut skjemaet nedenfor.

HTK Sportslig Plan 2019-2022

HTK setter stort fokus på sin Tennisskole. Du kan spille én eller flere ganger pr. uke,  og dersom du vil satse mer og er over 10 år, kan du bli rekrutt eller med i elitegruppen Tennis Future.

For å utvikle sin tennis bør man spille flere timer i uken. Dette gjelder spesielt fra barna er ca åtte år. Når man spiller flere timer per uke reduseres også timeprisen. Vi prioriterer de barna som spiller flest timer i uken, og fordeler resten av timene så godt det går til de barna som vil spille en eller to timer per uke (røde grupper (6-8 år) prioriteres også).

Tennis er den eneste helårssporten du kan drive aktivt livet ut. Hold deg i form på en morsom måte. Meld inn hele familien og start med tennis. 

Når man går på kurs i HTK må man være medlem av klubben – innmelding gjøres her. For å melde seg ut av HTK er det ikke nok å slutte på Tennisskolens kurs.  Utmelding må gjøres separat og skriftlig til vår daglige leder før 31. desember for at man ikke skal faktureres for medlemskapet også neste år. Utmelding gjøres her.

Se påmeldingsskjema nederst på denne siden

Noen foreldre som ønsker å lære seg å spille tennis? Gå inn her og fyll ut påmeldingsskjemaet for voksenkurs.

For barna gjelder følgende:

Tenniskurset varer fra uke 36 (mandag 31. august) og ut uke 51 (fredag 18. desember) og fortsetter uke 1 (mandag 4. januar) til uke 17 (fredag 30. april). 15 uker med kurs før juleferien og 15 uker med kurs etter nyttår og frem til 30. april.. Totalt 30 uker med kurs.

Vi følger skolens plan for fridager. Røde og inneklemte dager er det ingen tennistrening.

Oversikt over fridager innendørs 2020/21:

Uke 40 – høstferie

Uke 8 – vinterferie

Uke 13 – påskeferie

Uke 14 – mandag 14/4

Prisen for kurset varierer i forhold til hvor mange timer i uken man spiller, alle priser er for 30 uker kurs.

1 time i uken = 4.950,-

2 timer i uken = 9.300,-

3 timer i uken = 13.050,-

4 timer i uken = 16.200,-

Vi tar forbehold om feil og endring av prisene.

Det er noe rimeligere per gang om man spiller flere ganger i uken. Dette håper vi kan stimulere til at barna kan ha flere treningstider hver uke, sånn at progresjonen og utviklingen går fortere og mestringsfølelsen blir større.

Når barna skal meldes på kurs gjøres det via skjema nedenfor (senest onsdag 19. august 2020).

Her fyller dere ut skoleslutt og kontaktinfo, annen info skrives i kommentarfeltet.

Barn født i 2013 eller senere trenger ikke å betale innmeldingsavgiften på kr 500,-

Med vennlig hilsen HTKs trenerteam

Hans Wilhelm Wangensten-Øye

ansvarlig for Tennisskolen

hans@holmenkollentk.no

Telefon: 415 22 096

PÅMELDINGSFRIST: ONSDAG 19. august 2020

For bindende påmelding = fyll i skjema nedenfor:

HUSK:

For klubben gjelder kun skriftlig inn- og utmelding. Utmelding etter at inneværende års termin er påbegynt, gjelder kun fra påfølgende år.

Viktig: Dere må fylle ut alle tider for skoleslutt uansett om barna kan spille den dagen eller ikke. Veldig viktig at tidene som meldes inn er korrekte ellers risikerer vi å ikke kunne tilby kurs til deres barn.

Navn:

E-post:

Adresse:

Postnr.:

Sted:

Telefon:

Fødselsdato:

Skole:

Klasse:

Skoleslutt mandag:

Kan spille mandag:
 Ja Nei

Skoleslutt tirsdag:

Kan spille tirsdag:
 Ja Nei

Skoleslutt onsdag:

Kan spille onsdag:
 Ja Nei

Skoleslutt torsdag:

Kan spille torsdag:
 Ja Nei

Skoleslutt fredag:

Kan spille fredag:
 Ja Nei

Tenniserfaring:

Spilt tennis på HTK før:
 Ja Nei

Medlem i HTK:
 Ja Nei

Hvor mange ganger i uken vil du spille?

Kommentarer:

Jeg har lest og aksepterer vilkår/betingelser:

Skriv inn tallene/bokstavene du ser nedenfor
captcha