HTK Tennisskole

Vi har nå åpnet for påmelding til utendørssesongen, de som går på kurs i dag må huske å melde seg på innen fristen for å beholde plassen sin, de som står på venteliste blir kontaktet i april og nye spillere bes fylle ut skjemaet nedenfor, så kommer dere suksessivt på venteliste.

Ny tider for utendørssesongen gjelder fra mandag 4. mai.

Alle som ønsker å fortsette og alle nye som ønsker å begynne, MÅ fylle ut skjemaet nedenfor.

HTK Sportslig Plan 2019-2022

HTK setter stort fokus på sin Tennisskole. Alle må være medlem av HTK for å delta på  kurs. Søknad om medlemskap kan du gjøre på vår hjemmeside. Du kan spille én eller flere ganger pr. uke,  og dersom du vil satse mer og er over 10 år, kan du bli rekrutt eller med i elitegruppen Tennis Future.

For å utvikle sin tennis bør man spille flere timer i uken. Dette gjelder spesielt fra barna er ca åtte år. Når man spiller flere timer per uke reduseres også timeprisen. Vi prioriterer de barna som spiller flest timer i uken, og fordeler resten av timene så godt det går til de barna som vil spille en eller to timer per uke (røde grupper (6-8 år) prioriteres også).

Tennis er den eneste helårssporten du kan drive aktivt langt inn i livet. Hold deg i form på en morsom måte. Meld inn hele familien og start med tennis. 

Når man går på kurs i HTK må man være medlem av klubben. For å melde seg ut av HTK er det ikke nok å slutte på Tennisskolens kurs.  Utmelding må gjøres separat og skriftlig til vår daglige leder før 31. desember for at man ikke skal faktureres for medlemskapet også neste år. Utmelding gjøres her.

4. mai starter Holmenkollen Tennisklubbs Tennisskole nye kurs for barn!

Se påmeldingsskjema nederst på denne siden

Noen foreldre som ønsker å lære seg å spille tennis? Gå inn her og fyll ut påmeldingsskjemaet for voksenkurs.

For barna gjelder følgende:

Tenniskurset varer fra uke 18 (mandag 4. mai) og ut uke 25 (fredag 19. juni) og fortsetter uke 34 (mandag 17. august) til uke 35 (fredag 28. august). 7 uker med kurs før sommerferien og 2 uker med kurs etter sommerferien. Totalt 9 uker med tennis.

Vi tilbyr sommerskole for både barn og voksne.

Vi følger skolens plan for fridager. Røde og inneklemte dager er det ingen tennistrening.

Oversikt over fridager sommeren 2020:

Uke 21 – torsdag 21/5 Kristi himmelfart og fredag 22/5 inneklemt dag.

Uke 23 – mandag 1/6 2. Pinse dag

Prisen for kurset varierer i forhold til hvor mange timer i uken man spiller, alle priser er for 9 uker kurs.

1 time i uken = 1.485,-

2 timer i uken = 2.790,-

3 timer i uken = 3.915,-

4 timer i uken = 4.860,-

Vi tar forbehold om feil og endring av prisene.

Det er noe rimeligere per gang om man spiller flere ganger i uken. Dette håper vi kan stimulere til at barna kan ha flere treningstider hver uke, sånn at progresjonen og utviklingen går fortere og mestringsfølelsen blir større.

Når barna skal meldes på kurs gjøres det via skjema nedenfor (senest fredag 3. April 2020).

Her fyller dere ut skoleslutt og kontaktinfo, annen info skrives i kommentarfeltet og melder samtidig interesse for om barna vil bli hentet med taxi/buss på skolen for å bli kjørt til trening. Dette ordner vi mot en ekstra kostnad = 90,- per transport.

Alle barn som tilbys plass må være medlem, nye spillere blir ikke fakturert for medlemskap før vi har bekreftet plass på kurs. Meldes inn via skjema på hjemmesiden, se Holmenkollen TKs medlemskap

Barn født i 2012 eller senere trenger ikke å betale innmeldingsavgiften på kr 500,-

Med vennlig hilsen HTKs trenerteam

Hans Wilhelm Wangensten-Øye

ansvarlig for Tennisskolen

hans@holmenkollentk.no  / tennisskolen@holmenkollentk.no

Telefon: 415 22 096

PÅMELDINGSFRIST: FREDAG 3. April 2020

For bindende påmelding = fyll i skjema nedenfor:

HUSK:

For klubben gjelder kun skriftlig inn- og utmelding. Utmelding etter at inneværende års termin er påbegynt, gjelder kun fra påfølgende år.

Viktig: Dere må fylle ut alle tider for skoleslutt uansett om barna kan spille den dagen eller ikke. Veldig viktig at tidene som meldes inn er korrekte.

Navn:

E-post:

Adresse:

Postnr.:

Sted:

Telefon:

Fødselsdato:

Skole:

Klasse:

Skoleslutt mandag:

Kan spille mandag:
 Ja Nei

Skoleslutt tirsdag:

Kan spille tirsdag:
 Ja Nei

Skoleslutt onsdag:

Kan spille onsdag:
 Ja Nei

Skoleslutt torsdag:

Kan spille torsdag:
 Ja Nei

Skoleslutt fredag:

Kan spille fredag:
 Ja Nei

Tenniserfaring:

Spilt tennis på HTK før:
 Ja Nei

Medlem i HTK:
 Ja Nei

Hvor mange ganger i uken vil du spille?

Kommentarer:

Jeg har lest og aksepterer vilkår/betingelser:

Skriv inn tallene/bokstavene du ser nedenfor
captcha