HTK Tennisskole høst/vinter 2021/22

Nye spillere bes fylle ut skjemaet nedenfor, så kommer dere suksessivt på venteliste – vi har per i dag over 90 barn på venteliste – så anbefaler å søke andre klubber om mulig.

Vi ønsker herved å invitere gamle og nye til påmelding for innendørssesongen 2021/22 – oppstart mandag 3o. august.

Alle som ønsker å fortsette og alle nye som ønsker å begynne, MÅ fylle ut skjemaet nedenfor.

HTK Sportslig Plan 2019-2022

HTK setter stort fokus på sin Tennisskole. Du kan spille én eller flere ganger pr. uke,  og dersom du vil satse mer og er over 10 år, kan du bli rekrutt eller med i elitegruppen Tennis Future.

For å utvikle sin tennis bør man spille flere timer i uken. Dette gjelder spesielt fra barna er ca åtte år. Når man spiller flere timer per uke reduseres også timeprisen. Vi prioriterer de barna som spiller flest timer i uken, og fordeler resten av timene så godt det går til de barna som vil spille en eller to timer per uke (røde grupper (6-8 år) prioriteres også).

Tennis er den eneste helårssporten du kan drive aktivt livet ut. Hold deg i form på en morsom måte. Meld inn hele familien og start med tennis. 

Når man går på kurs i HTK må man være medlem av klubben – det blir ikke fakturert før man er tildelt plass – alle som ønsker å melde seg inn i HTK må lage en bruker hos NIF på minidrett – innmelding i HTK gjøres her.  For å melde seg ut av HTK er det ikke nok å slutte på kurs.  Utmelding må gjøres separat og skriftlig til vår daglige leder før 31. desember for at man ikke skal faktureres for medlemskapet også neste år. Utmelding gjøres her.

Se påmeldingsskjema nederst på denne siden

For tennisskolen gjelder følgende:

Følg med på Eventkalenderen vår, her legger vi ut arrangementer og frister. For dagens kurs gjelder følgende: varer ut uke 34 (fredag 27. august), altså to uker etter sommerferien.

Høstens kurs som denne påmeldingen gjelder for følger dette oppsettet:

Oppstart uke 35 (mandag 30. august) til uke 50 (fredag 17. desember), oppstart igjen (mandag 3. januar) og ut uke 17 (fredag 29. april).

Vi følger skolens plan for fridager. Røde og inneklemte dager er det ingen tennistrening.

Uke 40: Høstferie – vi har høstferie leir – meld på til noah@holmenkollentk.no

Uke 8: Vinterferie – vi har vinterferie leir – meld på til noah@holmenkollentk.no

Uke 15: Påskeferie

Uke 16: mandag 18/4 – andre påskedag

 

Prisen for kurset varierer i forhold til hvor mange timer i uken man spiller, alle priser er for 31 uker kurs. 16 uker på høsten og 15 uker etter nyttår.

1 time i uken = 5.115,-

2 timer i uken = 9.610,-

3 timer i uken = 13.485,-

4 timer i uken = 16.740,-

Faktura vil bli delt i høst- og vintertermin.

Vi tar forbehold om feil og endring av prisene.

 

Når barna skal meldes på kurs gjøres det via skjema nedenfor (senest onsdag 18. august).

Her fyller dere ut skoleslutt og kontaktinfo, annen info skrives i kommentarfeltet.

Barn født i 2014 eller senere trenger ikke å betale innmeldingsavgiften på kr 500,-

Med vennlig hilsen HTKs trenerteam

Hans Wilhelm Wangensten-Øye

Ansvarlig for Tennisskolen

hans@holmenkollentk.no

Telefon: 415 22 096

PÅMELDINGSFRIST: ONSDAG 18. august 2021 – kan melde på senere også, alle blir plassert på ventelisten.

 

HUSK:

For klubben gjelder kun skriftlig inn- og utmelding. Utmelding etter at inneværende års termin er påbegynt, gjelder kun fra påfølgende år.

Viktig: Dere må fylle ut alle tider for skoleslutt uansett om barna kan spille den dagen eller ikke. Veldig viktig at tidene som meldes inn er korrekte ellers risikerer vi å ikke kunne tilby kurs til deres barn.

Navn:

E-post:

Adresse:

Postnr.:

Sted:

Telefon:

Fødselsdato:

Skole:

Klasse:

Skoleslutt mandag:

Kan spille mandag:
 Ja Nei

Skoleslutt tirsdag:

Kan spille tirsdag:
 Ja Nei

Skoleslutt onsdag:

Kan spille onsdag:
 Ja Nei

Skoleslutt torsdag:

Kan spille torsdag:
 Ja Nei

Skoleslutt fredag:

Kan spille fredag:
 Ja Nei

Tenniserfaring:

Spilt tennis på HTK før:
 Ja Nei

Medlem i HTK:
 Ja Nei

Hvor mange ganger i uken vil du spille?

Kommentarer:

Jeg har lest og aksepterer vilkår/betingelser:

Skriv inn tallene/bokstavene du ser nedenfor
captcha