INFO OM ÅPNING AV HTK UTENDØRS ANLEGG

Kjære Medlem !

Endelig er HTK klare for å åpne utebaner for spill nå 1. Mai.

Takket være en fantastisk dugnadsinnsats av fedre og mødre til tennis barn samt vår eldre garde av frivillige som levere velstelte baner år etter år er alle baner nå klare. Vi fikk både fjernet vår boble og ryddet rundt baner, tatt trær og busker og med en iherdig innsats er baner og anlegg nå tipp topp. Viktig at alle nå bidrar til å etterleve vedlagt banereglement.

Se nedenstående Reglement.

Dessverre blir det ingen 1. Mai åpning og hygge turnering m/ grill i år. Klubbhuset må holdes stengt for å overholde Coronavettregler fra NTF som følger nedenstående. Benker på baner samt stoler på veranda blir fjernet. Dere MÅ bruke Anti-Bac før og etter spill, som står på alle baner og/eller vaske hender ved kranen på vei opp til klubbhuset. På terrassen finnes det også Anti-Bac. Klubb huset er stengt.

Vi får håpe at Corona situasjonen etter hvert tillater at vi igjen kan bruke klubben som vi er vant til.

Styret er i prosess med å etablerer et nytt system/regelverk for tinging av baner og dette vil være på plass ila medio Mai. Info om dette kommer.

Vi har i år bedre kapasitet på baner siden alle lagkamper er avlyst-

Se vedlagt oversikt over ledige baner pr. ukedag:

Oversikt Ledige timer ukedager Ute 2020

Regler for bruk av HTKs utendørsbaner:

*Kun HTK medlemmer som har betalt kontingent har adgang

*Seniorer har fortrinnsrett på Bane 1,2,3 og 4

* Junior har fortrinnsrett på Bane 5,6 og 7

* JR som spiller med Senior kan spille på alle baner

* Ved kø er det kun spil i 45 min. ved Single og 1 time ved Double.

* Man har rett til å ta med 1 gjestespiller, her har de ikke fortrinnsrett til baner.

* Tennissko skal benyttes

* Baner skal ikke brukes dersom de er våte, glatte e.l. (Baner som er blanke på overflaten er våte)

* Bane og linjer kostes og det vannes ved behov etter bruk

* Søppel skal kastes i søppelbøtte på baner og rundt terrassen

* Utstyr på baner skal settes på plass (heng opp koster på krok)

* Bruk Anti-Bac før og etter spill og viktig å bruke Anti-Bac omgående etter bruk av koster, dette står på alle baner og ved klubbhuset. Det er også plassert en eske med hansker på terrassen

 Vi må følge NTFs Corona Regler 12.5.2020 se nedenstående:

HTK Corona Regler OPPDATER pr. 12.5.20:

  • Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernregler skal følges
  • Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller
  • Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man kan ivareta 1 meters reglen
  • Under spill må man ikke berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr
  • Antibac skal brukes umiddelbart før og etter istandsetting av baner. Det står på banene og rundt omkring på anlegget.
  • Det bør brukes antibac (eller såpevann) til handvask både før, under og etter trening
  • Klubbhus, toaletter og garderober kan ikke benyttes og er fysisk avstengt.

Med vennlig hilsen

Inger Bjerke

Holmenkollen Tennis Klubb

medlem@holmenkollentk.no

22-13 60 00/93452737