Informasjon om Korona-viruset (Covid19)

Siste – 14.januar, 2022

Anbefalinger som gjelder for trening, egentrening, kurs og arrangement i tennis og padel.
Torsdag 13. januar la regjeringen frem en rekke lettelser for idretten i Norge. For tennis og padel vil de nye anbefalingene sørge for at vi kan ha noenlunde normal drift. Vi må likevel fortsette med godt forsvarlig smittevern (se under). Tiltak og anbefalinger trer i kraft natt til 15. januar.

NTF har lagt til grunn til at tennis og padel er avstandsidretter med en stor spilleflate.

Forsvarlig smittevern

 • Ta vaksinen!
 • Hold deg hjemme om du er syk.
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Praktiser god hånd- og hostehygiene.
 • Reduser antall nærkontakter.
 • Hold 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand/kohort.
 • Unngå kollektivtransport i de tidsrommene som skaper trengsel.
 • Bruk munnbind utenom aktiviteten der det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Barn og ungdom (under 20 år)

 • Kan gjennomføre både organiserte og egenorganiserte treninger.
 • Kan delta på arrangementer/kurs.
 • Treneren/turneringsledelsen/kurslærer oppfordres til å holde 1 meters avstand.
 • Ved arrangementer skal deltakerne holde 1 meters avstand utenfor selve aktiviteten.
 • Maksimalt 30 tilskuere uten tilviste faste plasser (200 ved tilviste plasser)
 • Alle etterlever forsvarlig smittevern (se over)

Voksne deltakere (over 20 år)

 • Kan gjennomføre både organiserte og egenorganiserte treninger.
 • Kan delta på arrangement/kurs. Det anbefales at det ikke er mer enn 20 deltakere til stede i anlegget samtidig.
 • Treneren/turneringsledelsen/kurslærer oppfordres til å holde 1 meters avstand.
 • Maksimalt 30 tilskuere uten tilviste faste plasser (200 ved tilviste plasser)
 • Etterlever forsvarlig smittevern (se over)

Toppidrett

 • Kan gjennomføres som normalt ved etterlevelse av forsvarlig smittevern (se over).