INFORMASJON VEDR. HTK'S ØNSKE OM NYTT TENNIS ANLEGG VED BAUTA TOMTEN

Flere bilder av HTK’s tennisanlegg  nedenstående:

VÅRE GRUNN ARGUMENTER FOR HVORFOR VI HAR ØNSKET Å OM-REGULERE BAUTA TOMTEN OG FLYTTE HTK:

1: Bydelen har idag sprengt kapasitet knyttet til baner og anlegg. Over 100 barn står på venteliste, og et nytt anlegg vil sikre et godt tilbud til bydelens barn og ungdom.

2: En lite benyttet skog får større anvendelse for bydelens beboere.

3: Tennisanlegget på Midtstuen vil danne en flott port inn til marka og det nye Holmenkollanlegget. Markagrensen blir skjermet av idrettsanlegg og naboliggende skole.

4: Samarbeid med Midtstuen og andre skoler i nærheten vil sikre et bedre tilbud til barn i alle aldre.

Tennisanlegg på Midtstuen

Høringsfristen vedr. HTK’s Tennisanlegg på Bautatomten ved Midtstuen er nå over. Snart vil våre politikere bestemme om vi skal få benytte området til vårt nye tennisanlegg.

Det er ikke unaturlig at naboer og hyppige brukere av ’Bomveien’, som begynner ved Ankerveien, er urolig for de forandringer som er planlagt. Det er heller ikke vanskelig å forstå at enkelte etater og naturvernforeninger stiller seg skeptisk til å omregulere et grønt område til idrettsanlegg.  Det finnes imidlertid også mange gode argumenter.

Er Bautatomten et viktig turområde? De som regelmessig bruker Bomveien som start på sin marka tur har registrert at Bautaskogen kun inneholder snarvegs stier fra parkeringsplassen.  Det er ikke her det plukkes sopp eller blåbær, og området er ikke viktig for verken turgåere eller syklister.  Nordmarka ligger 100 meter lenger opp med et uendelig turperspektiv. Men Bauta området kan bli utrolig viktig for tusener av unge og eldre tennisspillere gjennom de neste generasjoner. Det å bytte ut et uvirksomt skogsområde med et aktivt idrettsmiljø, vil være en gevinst for nabolaget, bydelen og Oslo by, sett både fra et helse- og idrettsperspektiv. Barn og ungdom tilknyttet bydelen vil få lett tilgjengelighet gjennom Holmenkollbanen og de nærliggende skoler vil benytte anlegget gjennom planlagte idretts klasser. Det er unødvendig å nevnte hvilke fordeler det er å få barn inn i idrettsmiljø.  Men det må legges til rette for dette.  Tennis er i dag til 70% en innendørssport. Uten tennishaller vil ikke dette miljøet overleve. I Oslo har vi altfor få tennishaller.

Turgåere, idrettsgrupper og skiforeningen er alle brukere av Bautaområdet. Mange parkerer på området der tennishallen er planlagt.  Det vil fortsatt bli parkering i forkant av hallen, og det er planlagt flere plasser enn det som er tilgjengelig i dag. Forskjellen er at av- og påkjøring vil bli lovlig regulert. Parkeringen blir for alle.  Under Holmenkolldager, VM, OL eller andre større arrangementer, vil busser få prioritet til parkeringen slik at trafikken avvikles effektivt. Skiforeningen driver kurs-virksomhet i området på vinterstid. I vårt nye anlegg, kan de holde smøre kurs, teknikk kurs og teoretisk opplæring innendørs, før de tar på seg skiene.

Naboene til Bautatomten er naturligvis skeptiske til den planlagte forandring. Det er det ikke vanskelig å skjønne, eller å respektere. Det bor til sammen ca.16 familier på hver side med nærhet det nye anlegget. Det innebærer en forandring fra å være nabo til en skog. Men det vil bli lysere, vennligere og mer sol. Flere naboer er for øvrig positive til planene, og vil forhåpentligvis bli medlemmer i klubben.  Fra klubbens side vil vi gjøre vårt beste til å dempe de ubetydelige lyder som kommer fra et tennis anlegg.    Ca. 70% av alt spill, vil som sagt skje innendørs.

Markaportens Venner. Vi er alle markaportens venner! HTK ønsker virkelig å etablere en ny port til Nordmarka og til Holmenkollanleggene, som er en idretts by som Oslo verdig.  Vårt nye tennisanlegg vil bli bygget i ånd med det nye Holmenkollanlegget,  i materialer som tre, betong og glass.

HTK tar det naturligvis ikke som noen selvfølge at Oslo’s politikere lar oss disponere Bautaområdet til tennisbruk. Men vi håper at de aller fleste som involverer seg i denne debatten, ser at det er fornuftige og gode planer for bydelen og for Oslo by. Tennis er en sterkt økende sport, som Norge burde ta større del i. Det er en helårssport som kan dyrkes fra 5-6 års alder. Våre eldste og fremdeles aktive tennisspillere er i øvre del av 80 årene (!).  La Oslo få et nytt og flott  tennis anlegg!

Tusen takk for oppmerksomheten.

Holmenkollen Tennisklubb

———-

Til orientering, så har HTK utredet om vi kan utvikle dagens anlegg også til innendørs bruk, men det er dessverre for lite areal. Nytt anlegg vil finansieres fra salg av dagens eiendom.

Dersom noen ønsker mer informasjon, vennligst kontakt: medlem@holmenkollentk.no

[nggallery id=4]