Innkaldelse se HTKs Årsmøte Onsdag 14.3 2018

Innkalling General forsamling HTK Onsdag 14. Mars 2018 kl. 18.00

 Årsrapport for 2017:

Klikk her: Se vedlagt Årsrapport for 2017:

 

Møteprogram og agenda: Se vedlagt informasjons brev fra Bjørne Byhring og styret. klikk nedenstående

HTK GF vedlegg til innkalling informasjon skriv

1.Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2017
7. Status HTK Hall på Midtstuen (Bautatomten)

7a. Status Hallprosjektet

7b. Forslag til tilføyelser/justeringer i klubbens lover på grunn av Oslo kommunes krav for å stille kommunal garanti for         spillemidler som klubben vil motta fra Kulturdepartementet i   forbindelse med realisering av anlegget på Bautatomten

8. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2017.

9. Handlingsplan info

10.Budsjett 2018
11. Eventuelt
12. Valg

Årsmøtet vil bli holdt i klubbhuset på HTK –  Bjørnveien 74, 0773 Oslo. Kl 18.00

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn onsdag 28.Feb 2018.

Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1.uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK. Samt på vår hjemme side.

Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding, slik at dette kan rettes opp umiddelbart. Send vennligst mail.

Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo april 2018.

Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.

Velkommen til årsmøte

Inger Bjerke, Oslo 9.2 2018

Holmenkollen Tennis Klubb  – medlem@holmenkollentk.no    22-13 60 00