Innkalling General forsamling HTK Tors. 14. Mars kl. 19.00

Innkalling til Generalforsamling på HTK Torsdag d. 14. Mars 2013 KL. 19.00:

Møteprogram og agenda:

1. Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra komiteer
6. Regnskap 2012
7. Kontingent og innmeldingsavgift for 2014
8. Status ”Storebrand tomten”
9. Status ”Nye HTK” på Midtstuen (Bautatomten)
10. Status Riksanlegget. Riksanleggets regnskap for 2012.
11. Forslag
12. Budsjett 2013
13. Eventuelt
14. Valg

Årsmøtet vil bli holdt i klubbhuset på HTK Bjørnveien 74, 0773 Oslo

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn 28. februar 2013. Forslag kan sendes pr. post eller til:
medlem@holmenkollen.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet i klubblokalene til HTK.

Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber Daglig leder om tilbakemelding, slik at dette kan rettes opp umiddelbart.

Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo april.

Vi minner om at Årsmøtet er HTK`s øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret
Oslo 11. Februar 2013