AD22C0QCAOE5NW5CA3GPQT8CA7PB5DRCA7IUR9GCAAUOTXCCAM7PNTSCAN82F9UCAYNGT3LCA89WS84CAB0GUKRCA6VH9WACAJP39RTCAHOOJBRCAFO7CFFCAEXIK2PCAXX634BCA9H6R4P

Innkalling Generalforsamling HTK Onsdag 26.Mai 2021 kl. 18.00

cropped-htk-logo-fav.png
Innkalling Generalforsamling HTK Onsdag 26.Mai 2021 kl. 18.00
Vi gir nærmere beskjed hvor møte vil avholdes ut ifra Covid regler som gjelder for denne uken.

Fortrinnsvis inne på Holmen Skole eller på OTA, hvor det er god plass eller på Teams.
Møteprogram og agenda:
1.Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2020
7. Status Oslo Tennis Arena
8. Oppsummering Bauta
9. Behandling av innkommende forslag:
* HTK Handlingsplan/ Strategiplan – veien videre
* Investeringsforslag
* Forslag lovendring
10. Fastsettelse av årskontingent 2022
11. Budsjett 2021
12. Valg av Styre og Komiteledere.
Kun HTKs medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn onsdag 12/5 2021.

Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no .
Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1.uke før årsmøtet på HTKs hjemmeside =  www.holmenkollentk.no

Onsdag d. 19/5 2021.(Ikke i klubbhuset som tidligere.)
Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding asap, slik at dette kan rettes opp umiddelbart.
Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden ultimo Juni 2021.
Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.
Velkommen til årsmøte
Inger Bjerke, Oslo 23.04.2021 Holmenkollen Tennis Klubb – 93452737