Innkalling til HTKs Årsmøte 18/3 2020 kl 18.00 på HTK:

Innkalling Generalforsamling HTK Onsdag 18. Mars 2020 kl. 18.00

Innkalling til Generalforsamling på HTK onsdag 18. Mars 2020 KL. 18.00 i Klubbhuset:

Møteprogram og agenda:

1.Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2019
7. Status HTK Hall på Midtstuen (Bautatomten)
8. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2019

  1. Handlings plan/ Sportslig plan 2019-2022
  2. Informasjon om nye vedtekter iflg. NIFs nye Lovnorm
  3. Behandling av innkommende forslag
  4. Fastsettelse av årskontingent 2021
    13. Budsjett 2020
    14. Valg

Årsmøtet vil bli holdt i klubbhuset på HTK –  Bjørnveien 74, 0773 Oslo. Kl 18.00

Kun HTKs medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn onsdag 4/3 2020.   Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no .

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1.uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK og på vår hjemmeside. Dvs. Onsdag 11/3.

Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding asap., slik at dette kan rettes opp umiddelbart.

Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo april 2020.

Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.

Velkommen til årsmøte

Inger Bjerke, Oslo 03.02.2020

Holmenkollen Tennis Klubb  – 93452737