INNKALLING TIL HTK’s ÅRSMØTE ONS.23.3.2022 KL 18.00

Innkalling Generalforsamling HTK

Onsdag 23.Mars 2022 kl. 18.00

Innkalling til Generalforsamling på HTK onsdag 23. Mars 2022 KL. 18.00 ,

Vi forventer at vi i år kan møtes i klubbhuset men ved endring i forhold til Covid, vil medlemmene bli opplyst om endring av møtested når datoen nærmer seg.

Møteprogram og agenda:

1.Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2021
8. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2021

9. Oppdatering vedr. renovering av baner på HTK samt renovering anlegg/hus

10. Behandling av innkommende forsla

11. Fastsettelse av årskontingent 2023
12. Budsjett 2022
13. Valg av Styre og Komiteledere.

Kun HTKs medlemmer har adgang til årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn onsdag 9/3 2022.   Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no .

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1.uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK og på vår hjemmeside. Dvs. Onsdag 16/3 2022.

Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding asap, slik at dette kan rettes opp umiddelbart.

Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo April 2022.

Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.

Velkommen til årsmøte 

Inger Bjerke, Oslo 23.2.2022    Holmenkollen Tennis Klubb – Tlf: 93452737