Innkalling til HTKs Generalforsamling Ons 13/3 kl 18.00

Innkalling til Generalforsamling på HTK onsdag 13. Mars 2019 KL. 18.00 i Klubbhuset:

Se Årsrapport her: 

Årsrapport HTK for 2018

Se vedlegg Handlingsplan og Sportsligplan her:

Handlingsplan HTK 2019-2024

Sportslig handlingsplan 2019-22 5.3.19

Se Protokoll her:

Signert Årsmøte protokoll for GF 13.3. 2019

Møteprogram og agenda:

1.Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2018
7. Status HTK Hall på Midtstuen (Bautatomten)
8. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2018.
9. Handlings plan/ Sportslig plan 2019-2022
10.Håndtering av innkommende forslag
11. Fastsettelse av årskontingent 2020
12. Budsjett 2019
13. Valg

Årsmøtet vil bli holdt i klubbhuset på HTK –  Bjørnveien 74, 0773 Oslo. Kl 18.00

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn onsdag 27.Feb 2019.   Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no eller ny mail adr. Adm.= inger@holmenkollentk.no

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1.uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK og på vår hjemmeside.

Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding asap., slik at dette kan rettes opp umiddelbart.

Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo april 2019.

Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.

Velkommen til årsmøte

Inger Bjerke, Oslo 11.2. 2019

Holmenkollen Tennis Klubb  – 22-13 60 00