Miljøkomitéen

Miljøkomiteen er slått sammen med Fest komiteen per 2012.

Miljøkomiteen skal bidra med det lilla ekstra, når det gjelder å hygge seg i klubben.

Det skal ikke «konkurreres» med junior/senior arrangementer, men være et tilbud i tillegg til deres.

Hygge-doubler for voksne og eller voksne/barn,Kunstforedrag,fotballkvelder, er noen av de aktiviteter som miljøkomiteen kan arrangere.

1. mai grill etter den høytidlige åpningen av uteanlegget er blitt en tradisjon, og denne serveringen står Fest komiteen for.

Bridgeklubben tilhører miljøkomiteen i HTK, og har bridgeturneringer annenhver tirsdag gjennom hele vintersesongen. Hr. og Fru Lexow har ansvar for dette arrangement.