Seniorkomitéen

Formann: Lars Erik Heibek

Innbefatter gruppene: Britts Damer, Voksen og Veteraner og HTK’s lag