Seniorkomitéen

Formann: Joachim Lien – 98228556

Innbefatter gruppene: Britts Damer, Voksen og Veteraner samt alle HTK’s lag