Seniorkomitéen

Formann: Terje Braathen – 930 92052

Innbefatter gruppene: Britts Damer, Voksen og Veteraner og HTK’s lag