Seniorkomitéen

Formann: Morten Bjerke

Innbefatter gruppene: Britts Damer, Voksen og Veteraner og HTK’s lag