Styret

Formann : Lars Erik Heibek – larserik@heibek.com
Nestleder/ Økonomi/ Klubb:   Henrik Baumann – Henrik.Baumann@bauda.no
Hall/Bane/ Anlegg og Hus:  Carl Chr. Christensen – carl.christian.christensenjr@gmail.com
Spilleutvalg:  Jørgen Lindeman – jorgen.lindeman@gmail.com
Turneringer og Miljø:  Gry Ryssdal – gryhellund@gmail.com
Styremedlem: Signe Blekastad – signe@advokatblekastad.no
Vara: Joachim Lien og Anette Bomann-Larsen
Protokoll Årsmøte for 2020: Signert Protokoll Årsmøte HTK 2021
Protokoll Årsmøte for 2019: Signert protokoll fra årsmøte 2019 28.5.20
Handlingsplan HTK 2019 – 2024 ( et levende dokument som fortsatt arbeides med):Handlingsplan HTK 2019-2024