Styret

Formann : Bjørne Byhring (Styreleder for HTK)
Nestleder/ Økonomi/ Klubb:  Jørgen Lindeman
Klubb Utvikling: Bjørn Øiulfstad
Hall/Bane/ Anlegg og Hus :  Anders Marstrander
Spilleutvalg(Junior og Senior):  Henrik Baumann
Turneringer og Miljø:  Gry Ryssdal
Handlingsplan HTK 2019 – 2024 ( et levende dokument som fortsatt arbeides med):