Styret

Formann : Bjørne Byhring (Styreleder for HTK)
Nestleder/ Økonomi:  Jørgen Lindeman
Klubb Utvikling: Bjørn Øiulfstad
Hall/Bane/ Anlegg og Hus :  Anders Marstrander
Spilleutvalg(Junior og Senior):  Henrik Baumann
Turneringer og Miljø:  Jeanine Borg
Handlingsplan HTK 2013 – 2018: