Leie av klubbhuset til HTK

Ønsker du å leie HTK sitt klubbhus til arrangementet ditt?

Nedenfor finner dere priser og reglene for leie av klubbhuset og skjema som fylles inn for å sende inn en forespørsel om leie.

Priser

For aktive medlemmer:

Vanlig selskap – 3000,-

Barneselskap eller kveldsmøte – 1200,-

For ikke medlem:

Vanlig selskap – 5500,-

Barneselskap eller kveldsmøte – 1900,-

Vask av lokalet – gjelder alle leieforhold – 600,-

Regler

 1. Leien omfatter bruk av peisestue og kjøkken. Toaletter og garderobe vil også kunne bli benyttet av medlemmer med tennis timer i samme tidsrom.
 2. Barneselskap og andre møter kan fortrinnsvis arrangeres f.o.m.søndag t.o.m. torsdag i tidsrommet kl.17.00 – 22.00. Fredag-lørdag-søndag må avtales spesielt.
 3. Følgende gjelder for ikke-medlemmer: Leieprisen skal betales senest 14 dager. før utleie dag, faktura vil bli tilsendt. Et depositum på Kr. 2000,- leveres på kontoret i kontanter i egen merket konvolutt ved levering av undertegnet kontrakt eller v/ avhenting av nøkler. Disse returneres til utleier når nøkler og lokalet er overlevert i god stand.
 4. Huset kan benyttes fra kl. 12.00 på utleie dagen i weekenden eller etter avtale. Barneselskap og lignende fra tidligst kl 16.00 på hverdager.
 5. Musikken skal opphøre senest kl. 02.00, og huset skal være ryddet (dette ryddes umiddelbart etter festen er avsluttet, alt søppel kastes og tomgodt tas med av leier) og forlatt senest kl. 03.00 neste morgen.
 6. Det er strengt forbudt og være på baner eller i hall i det leide tidsrommet på kvelden.
 7. Deltakerantallet i et arrangement i forbindelse med leie kan kun være opp til 50 personer.
 8. Lokalet, inkludert kjøkken m/all oppvask, garderober, toaletter og gang arealer skal rengjøres innen kl. 12.00 neste dag. Rengjøring av lokalene er obligatorisk og koster 600,-
 9. All rekvisita som lys, duker, tørkeruller, servietter, peiskubber og lignende, samt musikk er IKKE inkludert i leieprisen.
 10. Skader som oppstår på eiendom, hus, inventar og løsøre skal rapporteres muntlig og skriftlig til HTK’s kontor og erstattes umiddelbart etter selskapet!
 11. Ved avbestilling av lokalene senere enn 2 uker før det avtalte leie tidspunkt, må 50% av avtalt leiesum betales.
 12. Aktive eller passive medlemmer kan under ingen omstendigheter leie huset i sitt navn til andre personer som ikke har medlemskap i HTK.
 13. Det leies ikke ut i ferier = Juli måned – Jul/Nyttår – Påske samt i utendørs perioden  ultimo April til Medio Sept.)  Avvik fra dette må avtales.
 14. Det leies ikke ut til ungdoms selskap (aldersbegrensning er fra 15 år til 23 år).

  Navn:

  E-post:

  Adresse:

  Postnr.:

  Sted:

  Telefon:

  Ønsker å leie:

  Type leieforhold:
  Utleie medlem vanlig selskap - kr 3.000Utleie medlem barneselskap eller kveldsmøte - kr 1200Utleie ikke medlem vanlig selskap - kr 5.500Utleie ikke medlem barneselskap eller kveldsmøte - kr. 1.900Utleie annet - pris på forespørsel

  Medlem i HTK:
  JaNei

  Kommentarer:

  Jeg har lest og aksepterer vilkår/betingelser:

  Skriv inn tallene/bokstavene du ser nedenfor

  captcha