NTF LOGO

Medlems skriv med INFO FRA NORGES TENNIS FORBUND

HTK mottar nå månedlige medlems skriv med informasjon fra NTF.

Her ligger Medlemskriv fra nå – JUNI 2021. En del info her for alle, både styremedlemmer, komiteer, ansatte og medlemmer i HTK:

Les Her: Medlemsskriv juni 2021