NTF låner baner på HTK lørdag d. 8/8

Da NTF kommer til å mangle noen baner under NM, skal de låne 4 baner på HTK kommende 

lørdag kl 08.00 til max kl 18.00

Dvs  det blir 3 baner til medlemmer denne ene dagen.