Nyheter vedr HTKs Hjemmeside:

Nå er det mulig å påmelde barn på Red, Orange, Green og Yellow tour via hjemme siden . 

SE UNDER TURNERINGER / FANE ØVERST.

Øvrige turneringer finnes under Blå fane for Tournament software eller under viktige turneringer.

PÅMELDING FOR UTENDØRS KURS PÅ TENNIS SKOLEN, SAMT VOKSEN KURS FINNES UNDER HTK TILBUD – (SE FANE ØVERST).