Oversiktlig Plan fra NTF over alle nivåer i tennis fra mosjonist til turneringsspiller i alle aldre:

SLU – Spillerens Langsiktige Utviklingsplan

– Lansering av et helhetlig verktøy for utvikling av tennisspillere fra NTF –

Se link til SLU her: https://spillerguiden.no/

NTF har nå samlet alle sine programmer for utvikling av tennisspillere i et verktøy. Målgruppen for dette arbeidet er spillere, trenere, foreldre og klubber.

Verktøyet skal gi mulighet for å følge alle utviklingstrinn fra oppstart på tennis skolen til en livslang glede av tennis.

Innholdet skal være lett tilgjengelig for de ulike målgrupper, og det skal kunne brukes som en veiledning for alle faser og nivåer innen tennis.

Verktøyet skal gi en veiledning i hva som forventes av mestring på de ulike nivåer, basert på alder. Dette skal gi svar på hvor man befinner seg, og hva som skal til for å ta neste steg i karrieren. Den beskriver

hvilke oppgaver som må utføres, for spillere, foreldre og trenere.

Hvilken rolle de ulike målgrupper skal ha, og hvordan man får hjelp til å gjennomføre rollen best mulig.

Videre er det en lettfattet oversikt over progresjon i ulike grupper av medlemmer, som klubbene kan relatere seg til, i sitt arbeide med å sikre at flere spiller tennis lengre.

Verktøyet vil være en viktig del av et styres arbeide med å sikre et godt og bredt tilbud til spillere på ulike nivåer. Sikre at man har riktige trener ressurser, riktig forventningsnivå fra spillere og foreldre, samt at man har en modell som videreføres uavhengig av klubbens styresammensetning.

Modellen baserer seg på internasjonalt anerkjente modeller, men NTF har satt dette sammen til en helhet, som gjøre at dette nå fremstår som en komplett guide til en spillers livslange glede av sporten.

Se link til SLU her: https://spillerguiden.no/

Les evt mer på NTFs hjemmeside : http://www.tennis.no