Vanning

SOMMER INFO VANNING AV BANER

Baner vannes vanligvis hver kveld kl 22.00 – Noen dager vil vannings anlegget gå på 2 x pr. dag mellom  kl 12.00  og 12.30

Banene blir alt for tørre og i perioder må vi vanne oftere.

Vennligst husk å  Koste baner – ikke glem linjene og vann ved behov før og etter spill. Kast alt søppel i dunker på banen og på terrasse !

Trenere har ferie frem til tirs. 27. Juli – kontoret og klubbhus er stengt fra fredag 2.7 .

Mailer vil bli leste sporadisk.