U12 Lagturnering I Porsgrunn

Lillian Gabrielsen og Kaja Skarlund vann lagturneringen i Porsgrunn i helgen etter en spænnande final mot stabekk. stod 1-1 i kamper infør den avgjørande dubbeln dær det fikk avgjøres i super tiebreak som slutade 10-4 till HTK.

Vi hade 1 guttelag og 3 jentelag med i turneringen.