Vår Mail system er nede !

Dessverre kan vi ikke motta eller sende mail ! Om viktig ring kontoret 22-13 60 00

Vedr Tennis skolen ta kontakt med Catharina 47 29 73 03

Vi håper å ha alt på plass igjen fredag morgen !