Grunnpilarene

Grunnpilarene i HTK er alle Komiteene. Det er disse som står for mesteparten av den organiserte virksomheten i tennisklubben i godt samarbeide med HTK`S styre , daglig leder og trenere. Se info om komiteer mm. under diverse faner.

HTK’s ordens kollegiet 2015/2016:

Leder : Peter Chr Meyer ( valgt til 2016)

Medlem: Bjørn Wold ( valgt til 2016)

Medlem: Britt Næss ( valgt til 2019)

Medlem: Tom Dahl ( på valg)