Innmeldingsavgift = er en engangsavgift.
Senior: Kr. 3625,-
Junior: Kr. 1375,- (Barn født 2011 eller senere må ikke betale innmeldingsavgift)

For å delta på kurs må man være medlem.

Den årlige kontingenten for medlemskap kommer frem når du velger medlemskap i skjemaet nedenfor.

NB: Som medlem av HTK forventes det noe dugnadsarbeid på vår og høst ved annonsering via e-post.

Registrer medlemskap i Matchi

Viktig: Alle som søker medlemskap må registrere en bruker i min idrett!

Medlemskap gir gratis adgang til spill på utebaner i sommer sesongen.
I boblen betaler man en reduser pris for baneleie.

Registrering Norges Idrettsforbund

HUSK:

For klubben gjelder kun skriftlig inn- og utmelding:
Ihht. NIF medlemsreglement gjelder kun skriftlig inn- og utmelding for klubben. Utmelding etter at inneværende års termin er påbegynt, gjelder kun fra påfølgende år. Meld deg ut før 31/12 om det skal gjelde påfølgende år !!

Andre Medlemsfordeler:

  • Vinderen Sport gir HTK medlemmer 10% på alt i butikken samt 20% på Wilson produkter! HTKs klubb kolleksjon kan kjøpes der.
  • På HTK kan du strenge racketer, kjøpe baller og grep.
  • Vi har Badstue som fritt kan benyttes, den settes på ved å trykke på knapp på vegg rett overfor herre toalettet, den varmes da opp og kan benyttes 30 min etter.
  • Gratis vann og kaffe/te i klubb huset mellom kl 09.00 og 18.30 i vinter halvåret, i sommer sesongen er kiosken åpen fra kl 14.30 til 19.30! Gratis kaffe og vann på formiddagen.
  • Avtale med Flügger på Vinderen – klubbrabatt på maling mm.
  • Kjøp av billige Tørkeruller og Toalettpapir hos «Norsk Idrettshjelp».
    Kontakt: www.norskidrettshjelp.no eller telefon 22 17 40 30