Grunnpilarene i HTK er alle Komiteene.

Det er disse som står for mesteparten av den organiserte virksomheten i tennisklubben i godt samarbeide med HTK`S styre , daglig leder og trenere. Se info om komiteer mm. under diverse faner.

HTK’s ordens kollegiet

Leder: Peter Chr Meyer 

Medlem: Bjørn Wold 

Medlem: Britt Næss 

Medlem: Tom Dahl