Grunnpilarene i HTK er alle Komiteene.

Det er disse som står for mesteparten av den organiserte virksomheten i tennisklubben i godt samarbeide med HTK`S styre , daglig leder og trenere. Se info om komiteer mm. under diverse faner.

HTK’s ordens kollegiet :

Leder : Peter Chr Meyer ( valgt til 2021)

Medlem: Bjørn Wold ( valgt til 2021)

Medlem: Britt Næss ( valgt til 2021)

Medlem: Tom Dahl ( Valgt til 2021)