TENNIS FUTURE

Tennis Future er HTK sitt tilbud til de ivrigste spillerne i klubben, og for de som ønsker å konkurrere på et aktivt nivå. Tennis Future skal være basert på en fornuftig og balansert økonomisk drift, som hensyntar klubbens øvrige tilbud og banekapasitet. Tennis Future er inndelt i Tennis Future rekrutt 10 -12 år og TennisFuture 13-19 år. For spillere som er inntatt på Tennis Future, forventer klubben at spillerne deltar i hele trenings- og turneringsplanen satt opp av HTK med mindre annet er avtalt med trener. Det er trenerteamet i HTK som tar ut spillere til denne gruppen etter grundig vurdering. En plass på TF fordrer motivasjon og krever ønske om å bruke mye tid på trening. Trenerteamet vil hvert halvår foreta evaluering av spillerne og trenerteamet kan bestemme at spillere skal gis tilbud ved TS istedenfor ved TF. Treningen ved TF foregår i vinterhalvåret på Oslo tennisarena, OTA. På sommeren er treningen på klubben eller i Frognerparken. Spillere på TF får tilbud om tre-fem tennistreninger i uken i tillegg til en fysisk trening. Fysisk trening foregår i regi av Sportsklinikken på OTA.

TENNIS FUTURE REKRUTT 10-12 år

Alderen 10-12 år er en gunstig læringsalder som er preget av høy motivasjon og treningsiver. Det er også en god alder for utvikling og læring av koordinerte teknikker på stor bane. Alderen refereres ofte til som «den motoriske gullalderen». Trening for denne aldersgruppen er teknisk orientert, og målet er å innarbeide en teknikk som danner grunnlaget for videre satsing. Mestring er viktig, for å holde barna motiverte. Treningen vil inneholde mange viktige basiselementer. HTK tilbyr denne gruppen et godt sportslig tilbud, innen tennis og fysisk trening som skal kunne bidra til god sportslig utvikling. For videre utvikling, kreves mye egeninnsats ved siden av klubbens tilbud. Spillere i denne aldergruppen bør spille 10 turneringer i året herunder landsturneringene ute og inne. For denne aldersgruppen er mengdetrening svært viktig.

TENNIS FUTURE 13-19 år

Det forventes at spillere her ønsker å spille i norgeseliten og at de deltar i både nasjonale turneringer samt internasjonale (TE & ITF). HTK vil arrangere reiser til utvalgte turneringer, og trenerne vil sammen med foreldre og spillere legge en felles målsetting for den enkelte utøver. Utover dette forventer HTK av Future spillerne:

  • Tar ansvar for egentrening, både tennis og fysisk trening
  • Fungerer som rollemodell, gå foran med et godt eksempel for andre juniorer
  • Deltar på lagkamper hvor man representerer HTK Det skal utarbeides «spilleravtaler» med spillere fra 13 år og oppover, for å tydeliggjøre krav og forventinger mellom klubb og spiller

Alle spørsmål rettes ut til medlem@holmenkollentk.no

Påmelding her