AD22C0QCAOE5NW5CA3GPQT8CA7PB5DRCA7IUR9GCAAUOTXCCAM7PNTSCAN82F9UCAYNGT3LCA89WS84CAB0GUKRCA6VH9WACAJP39RTCAHOOJBRCAFO7CFFCAEXIK2PCAXX634BCA9H6R4P

HTK utsetter Årsmøte!

HTK utsetter kommende Årsmøte , som skulle avholdes neste onsdag 18/3 kl 18.oo !
NIF godkjente vår søknad i går og har senere gitt tillatelse til at årsmøter i idretten kan utsettes, men må holdes før 15.Juni 2020.

Alle medlemmer vil få beskjed om ny dato, som blir etter 30 .Mars, Når vi får oversikt over situasjonen i forhold til karantene for all aktivitet i idretten.

virus-photo-by-cdc-on-unsplash

HTK Avlyser all trening på HTK og OTA inntil videre:

Kjære HTK Medlemmer !
Holmenkollen Tennisklubb har i tråd med NIF og helsemyndighetene sine anbefalinger besluttet å avlyse all organisert trening for sine medlemmer fra og med i dag, torsdag 12. mars. Dette gjelder alle våre trenerstyrte aktiviterer; Tennisskolen, Britts damer, Voksen kurs, Tennis Future og Privattimer.

Alle planlagte camper og aktiviteter før påske er også kansellert. I tillegg avlyses vår NC u/16 jenter på OTA.

Vi vil idag torsdag holde åpent for de barna som ikke kan gå hjem eller som på annen måte ikke har fått beskjed om at treningen er avlyst i dag. Vi ser helst at barn på AKS Slemdal/Holmen forblir på skolen!! Dette gjelder kun for anlegget i Bjørnveien. Info vedr TF, se mail fra Pelle.

Vi kan ikke på nåværende tidspunkt si når aktiviteten vil bli startet opp igjen, men vil i første omgang gjelde frem til mandag 30. Mars, lik andre idrettslag. Dere vil få beskjed om karantenetiden utvides til etter påske. Vi kommer til å følge NIF samt FHI sine anbefalinger !

Boblen vil foreløpig være åpen for spill på abonnements timer og for booking av strøtimer MEN vi anbefaler færrest mulig spillere på banen for å unngå for høy tetthet av folk.

Klubbhuset vil være stengt etter kl 10.00 Fredag morgen og foreløpig frem til 30.Mars. Hele klubbhuset rengjøres Fredag mellom 07 og 10.

AD22C0QCAOE5NW5CA3GPQT8CA7PB5DRCA7IUR9GCAAUOTXCCAM7PNTSCAN82F9UCAYNGT3LCA89WS84CAB0GUKRCA6VH9WACAJP39RTCAHOOJBRCAFO7CFFCAEXIK2PCAXX634BCA9H6R4P

Innkalling til HTKs Årsmøte 18/3 2020 kl 18.00 på HTK:

Innkalling Generalforsamling HTK Onsdag 18. Mars 2020 kl. 18.00

Innkalling til Generalforsamling på HTK onsdag 18. Mars 2020 KL. 18.00 i Klubbhuset:

Møteprogram og agenda:

1.Godkjenning av innkallelsen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
6. Regnskap 2019
7. Status HTK Hall på Midtstuen (Bautatomten)
8. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2019

  1. Handlings plan/ Sportslig plan 2019-2022
  2. Informasjon om nye vedtekter iflg. NIFs nye Lovnorm
  3. Behandling av innkommende forslag
  4. Fastsettelse av årskontingent 2021
    13. Budsjett 2020
    14. Valg

Årsmøtet vil bli holdt i klubbhuset på HTK –  Bjørnveien 74, 0773 Oslo. Kl 18.00

Kun HTKs medlemmer har adgang til årsmøtet.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn onsdag 4/3 2020.   Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no .

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut 1.uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK og på vår hjemmeside. Dvs. Onsdag 11/3.

Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding asap., slik at dette kan rettes opp umiddelbart.

Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo april 2020.

Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.

Velkommen til årsmøte

Inger Bjerke, Oslo 03.02.2020

Holmenkollen Tennis Klubb  – 93452737

 

1 Oversiktsbilde

INFO om HTK hall prosjekt Midtstuen:

Kjære HTK medlem!

Her kommer en oppdatering vedr. vår hallprosjekt på Bautatomten. Saken har ligget stille hos Plan og Bygg etaten nå i rundt et år. Den er ferdig behandlet, men dessverre velger etaten stadig å bytte saksbehandler, og vi har nå for litt siden fått beskjed om at den 3. i rekken er satt på.  Han sier han må sette seg inn i saken, men at han har mye annet å gjøre før han får tid til dette (!)  Vi har ikke mye medvind fra denne etaten. Det er greit at de er motstander av prosjektet, men deres jobb er å tilrettelegge dette for våre by politikere. Det er de som skal gi tommel opp eller ned. Vi er fornøyd med at det er de samme nøkkelpersoner som sitter som Byråd for Byutvikling, Hanna Marcussen og Byråd for Sport og kultur, Rina Mariann Hansen. Begge disse politikere har støttet vårt prosjekt, og vi håper de fortsetter med det. Fremdeles er det også vårt inntrykk at alle våre bydelspolitikere heier på Tennishallen på Midtstuen, og vi får god støtte fra ulike partier.

Så får vi bare vente, og vente…

Vi har laget en film som viser og forklarer prosjektet.  Denne finner dere på HTK hjemmesider eller på youtube : Nye HTK hall YouTube film

Denne er det bare å dele med så mange som mulig   Håper dere liker filmen.

Om kort tid vil vi også sende ut en medlemsundersøkelse. Formålet er å forbedre både HTKs tilbud og kvalitet. Vi håper flest mulig vil delta. Ha en fortsatt god høst ‘alle i hopa’.

Vennlig  hilsen

Bjørne Byhring

HTK formann

Holmenkollen Tennis Klubb

Parkering forbudt PNG

Husk det gjelder Parkering forbudt rundt HTK Hverdager 07-17

Det er nå skiltet Parkering forbudt langs hele området inntil Tennisklubben også fra bak klubb huset og frem til rett før Gaupefaret.

Det gjelder kun hverdager fra kl 07 til 17 – dvs , selvom det ikke er tydelig, så kan man parkere bak klubb huset på denne siden av veien fra kl 17 på fredager og frem til 07 mandag morgen. Dvs. arrangementer ikke vil bli berørt.

 

Erik Thorelli mindre bilde

Erik Thorelli er tilbake på HTK som trener- Velkommen

HTK ønsker Erik Thorelli Velkommen tilbake som deltids trener, da han nå er igang med sin Master her i Oslo.

Erik jobber hovedsakelig med Tennis Future og rekrutt gruppen på OTA. Han vil også inn  imellom hjelpe til på tennis skolen og voksen kurs .

Erik bor ved siden av klubben og kan ta privattimer. Ring ham på tlf. 459 16429. Han er hjemme i høstferien og flere timer er endelig ledige i boblen etter idag og frem til weekenden. Det er også åpninger etter høstferien.

3192011

Litt info vedr ny sesong Høst 2019:

Her er litt praktisk info fra HTK:

* Alle kurs starter nå fra mandag d. 19/8 – samme kurs tider som før sommer ferien.  Info om Kurs fra 2/9 og fremover er sendt ut fra Tennis skolen og Tennis Future for en stund siden. Påmelding til Tennis skolen er på HTKs hjemme side, Voksenkurs er påmelding også på hjemmesiden . Vedr Tennis Future så skal mail gå rett til Pelle. Siste påmelding er senest Onsdag 21/8 kl 23.00 for TS og Voksen kurs. 
Pelle skal ha beskjed kjapt etter mottak av timelister MAndag !!
Britt starter sine kurs mandag og der er det meste på plass for innendørs sesongen – om spørsmål kontakt Britt, bnaess@hotmail.com. 
Boblen åpner for spill inne ;Mandag d. 16/9.
 
* Pass på Parkering fremover. Det er fortsatt mulig å parkere fra bak klubbhuset og rundt hjørnet på høyre side når man har Holmen skole på venstre. IKKE PARKER FORAN VÅR SIDE AV VEIEN OVERFOR SKOLEN- Dere vil FÅ BOT.
Hold øye med skilting – det vil komme skilt i nærmeste fremtid med parkering forbudt frem til kl 17, slik at man må Parkere i Gaupefaret eller Vassfaret frem til kl 17. Dog vil det være mulig å parkere i weekender. Vi vet ikke når dette skjer. KJØR FORSIKTIG !!! MANGE BARN OVER ALT !
Vennligst respekter vår ADMIN. Parkeringsplass – det fungerer dårlig når trenere ikke får satt fra seg bilen når de skal jobbe! 
Det blir nå litt flere baner til spill Tirsdag og Onsdag  fra kl 15.00 . De siste LAGKAMPER spilles 22+ 25+27+28 og 30. August !
* Kiosken vil være åpen fra denne weekend av og frem til 13/9 kl 15.00 til 20.30
( MEN Kiosken er ikke åpen ved regn i weekender eller kvelder etter kl 18 )
* Bane 3 er under vedlikehold – Bane / Anleggs gruppen jobber med å forbedre dreneringen, slik at den er stengt fremover !
* Vennligst HUSK å stenge hoveddør og skyvedør på kvelden –  om de står åpne.
Vi stenger dem når vi går fra kontoret, men det skjer at andre åpner – VIKTIG AT disse 2 innganger til klubbhuset er STENGT!!