Innkalling årsmøte HTK onsdag 22.03.2023

nibbi borch htk eksported 90 1

Innkalling Generalforsamling HTK, onsdag 22. mars 2023 kl. 18.00.

Innkalling til Generalforsamling på HTK
Bjørnveien 74, 0773 Oslo
onsdag 22. mars 2023 kl. 18.00

Møteprogram og agenda:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Styrets årsberetning med rapporter fra alle komiteer
 6. Regnskap 2022
 7. Revisor rapport og Kontrollkomité rapport 2022
 8. Status Oslo Tennis Arena. OTA regnskap for 2022
 9. Oppdatering vedr. renovering av baner på HTK samt renovering anlegg/hus
 10. Behandling av innkommende forslag
 11. Fastsettelse av årskontingent 2024
 12. Budsjett 2023
 13. Valg av styre- og komiteledere.

Kun HTKs medlemmer har adgang til årsmøtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14 dager før årsmøtet dvs. ikke senere enn onsdag 08.03.2023.

Forslag kan sendes pr. post eller helst mail til: medlem@holmenkollentk.no.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet i klubb lokalene til HTK og på vår hjemmeside, onsdag 15.03.2023.

Dersom det skulle hefte formelle feil ved innkalling eller annet, ber daglig leder om tilbakemelding asap, slik at dette kan rettes opp umiddelbart.

Protokoll fra Årsmøte vil bli lagt ut på hjemmesiden primo April 2022.

Vi minner om at Årsmøtet er HTKs øverste myndighet og vi ser frem til et godt fremmøte.

Velkommen til årsmøte

Hans Wilhelm Wangensten-Øye, Oslo 20.02.2023
Holmenkollen Tennisklubb – Tlf: 415 22 096